Raits Černajs

(1948–2018)

Dzimis 1948. gada 13. augustā Dobeles rajona Augstkalnes ciemā.

Izglītība: Ukru astoņgadīgā skola, Bērzes vidusskola, Latvijas Valsts universitātes Fizikas un matemātikas fakultāte, kur iegūta ma­temātiķa specialitāte (1972).

Darba gaitas uzsāka Plānošanas zinātniskās pētniecības in­stitūtā kā inženieris, vecākais inženieris, vecākais zinātniskais līdz­strādnieks (1971–1981), pēc tam strādāja Dobeles rajona Statistikas nodaļā kā vadītājs (1981–1990). Bijis Padomju Savienības Komunis­tiskās partijas (PSKP) biedrs.

Atmodas laikā bija viens no Dobeles pilsētas Latvijas Tautas frontes (LTF) grupas dibinātā­jiem un līdz 1990. gadam bija šīs grupas vadītājs, kā arī LTF Dobeles rajona nodaļas valdes loceklis, LTF kongresu delegāts un LTF domes loceklis. Ievēlēts par Dobeles rajona pado­mes deputātu (1989–1992), kur vadīja Budžeta komisiju, bija Dobeles rajona Tautas tiesas priekšsēdētājs (1990).

1990. gada 25. martā vēlēšanu otrajā kārtā ievēlēts par Augstākās Padomes (AP) deputātu kā LTF kandidāts Dobeles 122. vēlēšanu apgabalā, pārspējot Dobelē dislocētā Padomju armijas garnizona militārpersonu Juriju Rusanovu. Par R. Černaju nobalsoja 5602 no 10 401 vēlētājiem.

AP darbojās Ekonomikas komisijā. Vadīja amatniecības, statistikas un grāmatvedības likumu izstrādāšanas darba grupas.

Pēc AP darbības beigām strādāja kā Ministru prezidenta padomnieks. Ilgstoši ieņēma LR valsts kontroliera amatu (1993–2004), pēc tam strādāja ar AS “Parex banka” saistītu uzņē­mumu padomēs, līdz pensionējās. 

Apbalvojumi: III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000) un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme.

Ielādējas ...