Rolands Repša

Dzimis 1956. gada 20. martā Rīgā.

Izglītība: Rīgas 7. vidusskola (1974), Rīgas Politehniskā institūta Inženierceltniecības fakultāte, kur iegūta autoceļu un tiltu speciali­tāte (1979), Latvijas Valsts universitātes Fizikas un matemātikas fa­kultāte, lietišķās matemātikas specialitāte (nepabeigta, 1988).

Darba gaitas uzsāka institūta “Ceļuprojekts” tiltu nodaļā kā inže­nieris projektētājs (1979–1989).

Atmodas laikā darbojās Latvijas Tautas frontē (LTF), kļuva par institūta “Ceļuprojekts” LTF grupas vadītāju un Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas LTF nodaļas priekšsēdētāja vietnieku (1988). Bijis Rīgas domes deputāts (1989–1994), strādāja LTF Politiskajā komitejā kā vecākais referents (1989–1990). 

1990. gada martā ievēlēts par Augstākās Padomes (AP) deputātu kā LTF kandidāts Rīgas 26. vēlēšanu apgabalā. Par R. Repšu nobalsoja 6384 no 7372 vēlētājiem.

AP darbojās kā Arhitektūras un celtniecības, enerģētikas, transporta un informātikas ko­misijas priekšsēdētāja vietnieks.

AP darbības laikā un vēlāk atbalstīja uzņēmēju organizāciju veidošanu, piemēram, kopš 1992. gada bija Latvijas Privātuzņēmēju savienības koordinators. 

Bijis partijas “Latvijas ceļš” biedrs kopš tās dibināšanas, 1993. gadā tika atkārtoti ievēlēts Rīgas pilsētas domē. 2019. gadā kandidēja Eiropas Parlamenta vēlēšanās no Jaunās kon­servatīvās partijas, taču netika ievēlēts.

Apbalvojumi: III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000) un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme.

Ielādējas ...