Rolands Rikards

Dzimis 1942. gada 15. decembrī Rīgā.

Izglītība: Rīgas Politehniskā institūta (RPI) Būvniecības fakultāte, kur iegūts būvinženiera diploms (1966). Latvijas Zinātņu akadēmi­jas (LZA) Polimēru mehānikas institūtā aizstāvēta tehnisko zinātņu kandidāta disertācija (1970) un Maskavas Elektronikas mašīnbūves institūtā tehnisko zinātņu doktora disertācija (1983), habilitētais in­ženierzinātņu doktors (1992).

Veidoja akadēmisko karjeru, darbu uzsāka LZA Polimēru mehā­nikas institūtā kā zinātniskais līdzstrādnieks (1967–1981), turpināja kā docents (1981–1986) un RPI profesors, vēlāk Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Mate­riālu un konstrukciju institūta direktors.

Atmodas laikā bija viens no Latvijas Tautas frontes (LTF) RPI atbalsta grupas dibinātājiem (1988), viens no Latvijas Zinātnieku savienības dibinātājiem un tās politiskās komisijas vadītājs (1988). LTF 2. un 3. kongresa delegāts, LTF 3. kongresā ievēlēts LTF domē (1990). Bija viens no 4. maija Neatkarības deklarācijas izstrādes darba grupas locekļiem.

1990. gada martā ievēlēts par Augstākās Padomes (AP) deputātu kā LTF kandidāts Rīgas 18. vēlēšanu apgabalā. Par R. Rikardu nobalsoja 3607 no 4352 vēlētājiem.

AP darbojās Likumdošanas jautājumu komisijā, LTF frakcijā un frakcijā “Satversme” (1992–1993). Strādāja pie likumiem, kas bija saistīti ar iedzīvotāju tiesiskā statusa nore­gulēšanu (LR pilsonības atjaunošana, Imigrācijas likums, konstitucionālais likums par cil­vēka un pilsoņu tiesībām u. c.), kā arī pie 5. Saeimas vēlēšanu likuma. Piedalījās Baltijas valstu zinātnieku savienību izdotajā žurnālā “Revue Baltique” kā redaktors no Latvijas (1990–1992).

Pēc AP darbības beigām bija tieslietu ministra Egila Levita padomnieks (1993–1994), kopš 1994. gada RTU Būvniecības fakultātes profesors, darbojās biedrībā “Eiropas Kustība Latvijā”.

R. Rikards ir vairāk nekā 300 zinātnisku publikāciju, tostarp piecu monogrāfiju autors. LZA akadēmiķis (1997) un Gada zinātnieks Latvijā (2003).

Apbalvojumi: Triju Zvaigžņu ordeņa Zelta goda zīme par nopelniem zinātniskajā darbā (1997), III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000) un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme.

Ielādējas ...