Sarmis Mednis

Dzimis 1935. gada 14. jūlijā Lejasciemā.

Izglītība: Lejasciema vidusskola (1955), Latvijas Lauksaimniecī­bas akadēmija, kur iegūta agronoma specialitāte (1965).

Darba gaitas uzsāka pēc vidusskolas beigšanas vietējā kolhozā “Komunārs”, pēc obligātā karadienesta Padomju armijā (1955–1958) turpināja strādāt “Komunārā” laukkopībā un kā brigadieris (1964–1966). Darbu turpināja kā kolhoza “Druva” priekšsēdētājs (1966–1974), pēc tam kā kolhoza “Komunārs” galvenais agronoms (1974–1990). Bijis Padomju Savienības Komunistiskās partijas (PSKP) biedrs (1959–1989).

1990. gada martā ievēlēts par Augstākās Padomes (AP) deputātu kā Latvijas Tautas fron­tes (LTF) kandidāts Lizuma 126. vēlēšanu apgabalā, pārliecinoši pārspējot otru kandi­dātu – Gulbenes rajona partijas komitejas pirmo sekretāru Aivaru Indzeri. Par S. Medni nobalsoja 4983 no 6392 vēlētājiem.

Atmodas laikā izveidoja Tautas frontes atbalsta grupu Lejasciemā un piedalījās LTF Gul­benes nodaļas valdes darbā kā lauksaimniecības sektora vadītājs (1988–1990), organizēja Lejasciema iedzīvotāju dalību akcijā “Baltijas ceļš” (1989. gada 23. augusts). 

AP darbojās Apkārtējās vides aizsardzības komisijā. Pēc AP darbības beigām darbu turpi­nāja kā Lejasciema pagasta Zemes komisijas priekšsēdētājs (1993–1995). Vairākkārt bijis ievēlēts Gulbenes rajona un Lejasciema pagasta padomēs.

Apbalvojumi: III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000) un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme.

Ielādējas ...