Skaidrīte Albertiņa

(1934–2016)

 

Dzimusi 1934. gada 11. aprīlī Rīgā.

Izglītība: Rīgas 48. pamatskola, Rīgas pilsētas 24. pamatskola, Siguldas pagasta pamatskola, Rīgas pilsētas 2. vidusskola (1953). Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas (LLA) Mežsaimniecības fakul­tāte, kur iegūta inženieres-mežkopes specialitāte (1958). Aspiran­tūra LLA Mežsaimniecības fakultātē, aizstāvējusi lauksaimniecības zinātņu kandidāta disertāciju (1968). Bioloģijas zinātņu doktore (1992).

Bija skolotāja Rankas meža skolā (1958–1964), pēc LLA Mežsaim­niecības fakultātes aspirantūras (1964–1968) strādāja Mežsaimniecības un mežrūpniecī­bas ministrijā, kur bija kursu bāzes pasniedzēja Mācību centrā Ogrē (1968–1977), vēlāk bija Starpnozaru kvalifikācijas institūta docente Vides aizsardzības katedrā (1977–1987) un Rīgas Politehniskā institūta Ekoloģijas un vides aizsardzības fakultātes dekāne Pēcdip­loma izglītības nodaļā (1987–1990). No 1975. gada kā vienu no akadēmiskajām speciali­zācijām attīstīja ekoloģiju un zemes aizsardzības jautājumus. Bijusi Padomju Savienības Komunistiskās partijas (PSKP) biedre.

Atmodas laikā darbojās Latvijas Tautas frontes (LTF) Ogres nodaļā, vadot vides aizsardzī­bas sekciju, iesaistījās Latvijas Zaļajā partijā, bija Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzī­bas biedrības Centrālās padomes prezidija locekle.

1990. gada martā ievēlēta par Augstākās Padomes (AP) deputāti kā LTF kandidāte Pārog­res 157. vēlēšanu apgabalā, pārspējot Antonu Vilcānu, Ķeguma PMK priekšnieku. Par S. Al­bertiņu nobalsoja 4653 no 7595 vēlētājiem.

AP bija Apkārtējās vides aizsardzības komisijas priekšsēdētāja vietniece un Apvienotajā budžeta komisijā. 

Pēc AP darbības beigām vadīja Lauku jaunievedumu centru, bija eksperte ar meža nozari saistītos uzņēmumos un organizācijās.

Apbalvojumi: III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000) un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme.

Ielādējas ...