Stefans Rāzna

Dzimis 1951. gada 19. jūnijā Sēlijas novada Bebrenes pagastā.

Izglītība: Bebrenes vidusskola (1969), Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Mehanizācijas fakultāte, kur iegūta lauksaimniecības mehanizācijas inženiera kvalifikācija (1974).

Profesionālās darba gaitas uzsāka un turpināja kā galvenais in­ženieris Bebrenes sovhoztehnikumā (1974–1990). Noraidījis priekšli­kumus iestāties Padomju Savienības Komunistiskajā partijā (PSKP) un veidot lauksaimniecības uzņēmuma vadītāja karjeru. 1989. gadā atguva vecāku īpašumus un nodibināja savu zemnieku saimniecību.

Atmodas laikā iesaistījās Latvijas Tautas frontes (LTF) veidošanā Bebrenes pagastā un Daugavpils rajonā. Bija 1. un 2. LTF domes loceklis (1988–1990), LTF domes valdes loceklis (1989–1990). LTF darbojās lauksaimniecības reformu jomā, piedalījies Latvijas Zemnieku savienības atjaunošanā.

1990. gada martā ievēlēts par Augstākās Padomes (AP) deputātu kā LTF kandidāts Ilūkstes 120. vēlēšanu apgabalā. Par S. Rāznu nobalsoja 8001 no 9713 vēlētājiem. AP darbojās Lauksaimniecības un mežsaimniecības komisijā (1990–1993). 1991. gadā iesaistījās Lat­vijas Zemessardzē un bija tās štāba padomnieks.

Pēc AP darbības beigām pievērsās uzņēmējdarbībai, 2005. gadā atgriezās politikā un tika ievēlēts par Ilūkstes novada domes priekšsēdētāju.

Apbalvojumi: III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000) un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme.

Ielādējas ...