Teodors Eniņš

(1934–2008)

Dzimis 1934. gada 6. decembrī Liepājā.

Izglītība: Liepājas 1. vidusskola (1954), Liepājas Mūzikas vidus­skolas pūšamo instrumentu klase (1954), Rīgas Medicīnas institūta Vispārējās ārstniecības fakultāte (1960), kur iegūts ārsta diploms.

Darba gaitas uzsāka kā ķirurgs Liepājas Centrālajā slimnīcā (1960–1971), turpināja kā šīs slimnīcas Traumatoloģijas nodaļas va­dītājs (1971–1990). Paralēli veica pedagoģisko darbu Liepājas medi­cīnas māsu skolā un Liepājas Pedagoģiskajā institūtā. Piešķirts Lat­vijas PSR nopelniem bagātā ārsta nosaukums (1986).

Atmodas laikā iesaistījās Latvijas Tautas frontes (LTF) Liepājas nodaļas dibināšanā, bija viens no tās līdzpriekšsēdētājiem (1988–1989) un priekšsēdētājs (1989–1990).

1990. gada martā ievēlēts par Augstākās Padomes (AP) deputātu kā LTF kandidāts Liepā­jas 93. vēlēšanu apgabalā. Par T. Eniņu nobalsoja 5754 no 8624 vēlētājiem.

AP darbojās kā Sociālās nodrošināšanas un veselības aizsardzības komisijas priekšsēdē­tāja vietnieks. Pildīja labklājības ministra pienākumus (1991–1993).

Pēc ministra pilnvaru izbeigšanās atgriezās Liepājā un atsāka darbu Liepājas Centrālajā slimnīcā, vienlaicīgi turpinot politisko karjeru, kļūstot par Liepājas pilsētas domes depu­tātu un domes priekšsēdētāju (1994–1997). Pēc tam pensionējās un darbojās savā zem­nieku saimniecībā. 

Apbalvojumi: III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000) un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme.

Ielādējas ...