Valentīna Zeile

(1937–2018)

Dzimusi 1937. gada 1. martā Krāslavas rajonā Bukmuižas pa­gastā.

Izglītība: Rīgas finansu un kredīta tehnikums (1955), Latvijas Valsts universitātes (LVU) Ekonomikas fakultāte, kur iegūta rūpnie­cības ekonomikas specialitāte (1962). Aizstāvēja zinātņu kandidātes disertāciju Maskavas Tautsaimniecības institūtā (1975), ekonomikas zinātņu doktore (1992).

Darba gaitas uzsāka PSRS Valsts bankas Latvijas Republikāniskā kantora Pļaviņu nodaļā kā kredītinspektore un Kredītu daļas vadī­tāja (1955–1959), turpināja Rīgas pilsētas izpildkomitejas Plānu komisijā kā vecākā eko­nomiste (1959–1967). Pēc tam pievērsās akadēmiskajai karjerai LVU Ekonomikas fakultātē (1967–1992), kur bija asistente, vēlāk turpinot kā vecākā pasniedzēja un docente, Taut­saimniecības plānošanas katedras vadītāja.

Atmodas laikā iesaistījās Latvijas Tautas frontē (LTF), bija tās Tautsaimniecības komitejas vadītāja. 1990. gada martā ievēlēta par Augstākās Padomes (AP) deputāti kā LTF kandi­dāte Preiļu 160. vēlēšanu apgabalā, uzvarot otru kandidātu – bijušo Preiļu rajona partijas komitejas pirmo sekretāru, agrofirmas “Sarkanais Oktobris” ģenerāldirektora vietnieku. Par V. Zeili nobalsoja 5985 no 9111 vēlētājiem.

AP darbojās kā Ekonomikas komisijas locekle un vēlāk Apvienotās budžeta komisijas priekšsēdētāja.

Pēc AP darbības beigām ilgstoši strādāja kā Latvijas Bankas padomes locekle (1993–2011).

Apbalvojumi: III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000) un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme.

Ielādējas ...