Viktors Kalnbērzs

(1928 – 2021)

Dzimis 1928. gada 2. jūlijā Maskavā.

Izglītība: Rīgas Medicīnas institūta (RMI) Ārstniecības fakultāte (1951). Aizstāvējis zinātņu kandidāta (1958) un zinātņu doktora di­sertāciju (1968). Habilitēts medicīnas zinātņu doktors (1992).

Darba gaitas uzsāka kā Rīgas Traumatoloģijas un ortopēdijas zinātniski pētnieciskā institūta zinātniskais līdzstrādnieks (1951–1955), RMI Hospitālās kirurģijas, pēc tam Traumatoloģijas, ortopē­dijas un karalauka ķirurģijas katedras asistents (1955–1959). Darbu turpināja kā Traumatoloģijas un ortopēdijas zinātniski pētnieciskā institūta direktors (1959–1994), paralēli tam – Traumatoloģijas, ortopēdijas un karalauka ķirurģijas katedras vadītājs (1960–1994). Attīstīja akadēmisko karjeru, bija docents (1962) un profesors (1969). Bijis PSRS Medicīnas zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis (kopš 1969. gada) un akadēmiķis (kopš 1988. gada). 1992. gadā ievēlēts par Krievijas Medicīnas zinātņu akadēmijas akadēmiķi un Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) akadēmiķi. Bijis Pa­domju Savienības Komunistiskās partijas (PSKP) biedrs, vairāku sasaukumu Latvijas PSR AP deputāts. Saņēmis daudzus PSRS apbalvojumus: Ļeņina ordeni un Darba Varoņa Zelta Zvaigzni (1988), trīs Darba Sarkanā Karoga ordeņus (1965, 1971, 1976), Tautu Draudzības ordeni (1981), kā arī daudzas medaļas. V. Kalnbērzs bija Latvijas PSR Nopelniem bagātais ārsts un Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks, Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts (1970), PSRS Valsts prēmijas laureāts (1986). 

V. Kalnbērzs ir pasaulē pazīstams zinātnieks un izgudrotājs, bija daudzu nozares starp­tautisko organizāciju biedrs un goda loceklis. Kā ķirurgs veica operācijas Lielbritānijā, Zviedrijā, Portugālē, Itālijā, Bulgārijā, Venecuēlā, Vācijā, Čehoslovākijā, PSRS republikās un citur. Pirmais Padomju Savienībā izdarījis dzimuma maiņas operāciju (1970). Pildīja ārsta pienākumus Afganistānā PSRS militārā iebrukuma laikā 20. gadsimta 80. gados.

1990. gada martā ievēlēts par Augstākās Padomes (AP) deputātu kā Latvijas Tautas frontes (LTF) kandidāts Alūksnes 104. vēlēšanu apgabalā, uzvarot Andri Krēsliņu, Alūksnes Mež­rūpniecības saimniecības direktoru. Par V. Kalnbērzu nobalsoja 5409 no 7436 vēlētājiem.

AP darbojās Sociālās nodrošināšanas un veselības aizsardzības komisijā. Bija ievēlēts arī 6. Saeimā no Latvijas Vienības partijas, bijis arī Rīgas domes deputāts (2005–2009).

Publicējis vairāk nekā 260 zinātnisko darbu un ir 90 izgudrojumu autors, kā arī 27 patentu īpašnieks.

Apbalvojumi: III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000) un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme, daudzu valstu medicīnas jomas apbalvojumi.

Ielādējas ...