Vilis Seleckis

Dzimis 1950. gada 6. oktobrī Rēzeknes rajona Bērzgales pagastā. 

Izglītība: Bērzgales vidusskola (1968), Latvijas Valsts universitā­tes Vēstures un filozofijas fakultātes Vēstures nodaļa (1973). 

Darba gaitas uzsāka Talsu rajona Dundagas vidusskolā kā vēstu­res skolotājs (1973–1976), bijis Stendes astoņgadīgās skolas direk­tors (1976–1979), Valdemārpils vidusskolas direktors (1979–1983), Tukuma 2. vidusskolas direktors (1983–1987). Vienlaikus publicēja kritiskus rakstus par PSRS okupācijas perioda izglītības sistēmu. 

1988. gada janvārī sāka strādāt laikrakstā “Skolotāju Avīze” kā politiskās nodaļas vadītājs, pēc tam neilgi bijis “Tukuma Ziņotāja” redaktors, atgriezies laikrakstā “Skolotāju Avīze”, kur turpināja redaktora darbu (1989–1990). 

Aktīvi iesasitījās atmodas procesos, piedalījās un uzstājās ar runu Rakstnieku savienības paplašinātajā plēnumā (1988. gada 1.–2. jūnijs). Bija viens no Latvijas izglītības biedrības dibinātājiem un tās vadītājiem (1988–1990), viens no Latvijas Tautas frontes (LTF) Tukuma nodaļas dibinātājiem, ievēlēts par tās pirmo vadītāju, bija LTF kongresu delegāts un LTF domes loceklis (1988–1990), vadīja LTF Izglītības komiteju. 

1990. gada martā ievēlēts par Augstākās Padomes (AP) deputātu kā LTF kandidāts Tu­kuma 188. vēlēšanu apgabalā, pārspējot Rasmu Valdmani, skolotāju, Tukuma 1. vidus­skolas direktora vietnieci. Par V. Selecki nobalsoja 6798 no 8453 vēlētājiem. 

AP darbojās Tautas izglītības, zinātnes un kultūras komisijā kā priekšsēdētāja vietnieks, kā Izglītības apakškomisijas vadītājs. Organizēja un vadīja Izglītības likuma izstrādi (1990– 1991), vadījis deputātu komisiju, kas pārņēma Latvijas Komunistiskās partijas un Valsts Drošības komitejas īpašumus (1991). 

Pēc AP darbības beigām turpināja aktīvi publicēties, izdeva vairākas grāmatas, tostarp par politiskajām un saimnieciskajām tendencēm Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas, dibināja un vadīja izdevniecību “Vērmaņparks”. 

Apbalvojumi: III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000) un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme.

Ielādējas ...