Visvaldis Mucenieks

Dzimis 1938. gada 16. aprīlī Aizputes apriņķa Valtaiķu pagastā.

Izglītība: Kazdangas septiņgadīgā skola (1952), Skrundas vidus­skola (1956), Rīgas Politehniskā institūta Elektroenerģētikas fakul­tāte (1961).

Darba gaitas uzsāka Latvijas Valsts lauku celtniecības projektē­šanas institūtā kā inženieris, grupas vadītājs, projektu galvenais in­ženieris (1961–1982), turpināja Jūrmalas pilsētas Brīvprātīgo uguns­dzēsēju biedrībā kā elektrotehniskās grupas vadītājs (1983–1990).

Atmodas laikā bija viens no Latvijas Nacionālās Neatkarības Kustības (LNNK) dibinā­tājiem, bija LNNK padomes un valdes loceklis, pievienojās Latvijas Tautas frontei (LTF) (1989). 1989. gadā ievēlēts Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomē (līdz 1994. gadam). 

Augstākajā Padomē (AP) darbojās Celtniecības, enerģētikas, transporta un informātikas komisijā kā sekretārs, piedalījies likuma “Par LR civilo aizsardzību” izstrādāšanā.

Pēc darba AP kļuva par LR Civilās aizsardzības centra direktoru (1993–1995), pēc tam tul­koja no angļu valodas tehniska, zinātniska un sabiedriski politiska rakstura grāmatas un darbus.

Apbalvojumi: III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000) un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme.

Ielādējas ...