Ziedonis Ziediņš

Dzimis 1953. gada 17. martā Kuldīgā.

Izglītība: Kuldīgas vidusskola (1970), Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte (1980), kur iegūta inženiera kvalifikācija.

Darba gaitas uzsāka Kuldīgas Ceļu remonta pārvietojamajā bri­gādē kā šoferis, pēc augstākās izglītības iegūšanas strādāja kā in­ženieris Saldus rajona kolhozā “Jaunais Komunārs” (1980–1983), pēc tam kā Valmieras rajona kolhoza “Skaņaiskalns” priekšsēdē­tājs (1983–1990). Bijis Padomju Savienības Komunistiskās partijas (PSKP) biedrs (1983–1989).

Atmodas laikā pievienojās Latvijas Nacionālajai Neatkarības Kustībai (LNNK) (1988), tika ievēlēts Valmieras rajona Tautas deputātu padomē (1989). 

1990. gada martā ievēlēts par Augstākās Padomes (AP) deputātu kā Latvijas Tautas fron­tes (LTF) kandidāts Mazsalacas 197. vēlēšanu apgabalā. Par Z. Ziediņu nobalsoja 6191 no 6861 vēlētāja. AP darbojās Rūpniecības komisijā kā priekšsēdētāja vietnieks.

Pēc AP darbības beigām turpināja darboties LNNK, pēc tam TB/LNNK, strādāja Ekono­mikas ministrijā ar privatizāciju saistītos vadošos amatos, pēc tam dažādās Rīgas domes pārraudzītās institūcijās. Vairākkārt apsūdzēts par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izman­tošanu.

Apbalvojumi: III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000) un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme.

Ielādējas ...